Sequenced Replies Kirjaudu sisään : Kiinnittää
// This script follows a sequence of responses. state CycleResponse { pattern "omobaiday" answer cycleResponse(); pattern "xxx" answer "yyy"; function cycleResponse() { n = #self.count; if (n == null || n > 5) { n = 0} if (n == 0) { response = "How old is the birthday celebrant?"} else if (n == 1) { response = "What gift would the birthday celebrant like to get?"} else if (n == 2) { response = "where is the birthday boy from?"} else if (n == 3) { response = "I wish you long life and happiness"} else if (n == 4) { response = "Don't forget to make a wish"} n = n + 1; #self.count = n; return response; } }
shortcuts
PC Mac toiminta
Ctrl-, Command-, Näytä asetukset-valikko
Ctrl-Alt-Up Ctrl-Option-Up lisää monikohdistin yläpuolelle
Ctrl-Alt-Down Ctrl-Option-Down lisää monikohdistin alle
Ctrl-Alt-Right Ctrl-Option-Right lisää seuraava esiintymä monivalintaan
Ctrl-Alt-Left Ctrl-Option-Left edellisen esiintymän lisääminen monivalintaan
Ctrl-L keskuksen valinta
Ctrl-Shift-U Ctrl-Shift-U vaihda pieniin kirjaimiin
Ctrl-U Ctrl-U vaihda isoihin kirjaimiin
Alt-Shift-Down Command-Option-Down kopioi rivit alas
Alt-Shift-Up Command-Option-Up rivien kopioiminen
Delete poistaa
Ctrl-Shift-D Command-Shift-D kaksoiskappaleen valinta
Ctrl-F Command-F löytää
Ctrl-K Command-G etsi seuraava
Ctrl-Shift-K Command-Shift-G etsi edellinen
Alt-0 Command-Option-0 taita kaikki
Alt-L, Ctrl-F1 Command-Option-L, Command-F1 taita valinta
Down Down, Ctrl-N mene riviin alaspäin
Up Up, Ctrl-P mene riviin
Ctrl-End Command-End, Command-Down lopeta
Left Left, Ctrl-B siirry vasemmalle
Ctrl-L Command-L siirry linjalle
Alt-Right, End Command-Right, End, Ctrl-E siirry rivin päähän
Alt-Left, Home Command-Left, Home, Ctrl-A siirry linjan alkuun
Ctrl-P siirry vastaavaan kiinnikkeeseen
PageDown Option-PageDown, Ctrl-V siirry sivulle alaspäin
PageUp Option-PageUp siirry sivulle ylöspäin
Right Right, Ctrl-F siirry oikealle
Ctrl-Home Command-Home, Command-Up aloita
Ctrl-Left Option-Left siirry sanaan vasemmalle
Ctrl-Right Option-Right siirry sanaan oikein
Tab Tab sisentää
Ctrl-Alt-E makrojen tallennus
Ctrl-Shift-E Command-Shift-E makrojen toisto
Alt-Down Option-Down siirrä linjoja alaspäin
Alt-Up Option-Up siirrä rivit ylöspäin
Ctrl-Alt-Shift-Up Ctrl-Option-Shift-Up siirtää monikursoria nykyiseltä riviltä yllä olevalle riville
Ctrl-Alt-Shift-Down Ctrl-Option-Shift-Down siirrä monikursori nykyiseltä riviltä alla olevalle riville
Shift-Tab Shift-Tab ulompi
Insert Insert kirjoittaa päälle
Ctrl-Shift-Z, Ctrl-Y Command-Shift-Z, Command-Y uusia
Ctrl-Alt-Shift-Right Ctrl-Option-Shift-Right poista nykyinen esiintymä monivalinnasta ja siirry seuraavaan
Ctrl-Alt-Shift-Left Ctrl-Option-Shift-Left poista nykyinen esiintymä monivalinnasta ja siirry edelliseen
Ctrl-D Command-D poista rivi
Alt-Delete Ctrl-K poista rivin päähän
Alt-Backspace Command-Backspace poista linestartiin
Ctrl-Backspace Option-Backspace, Ctrl-Option-Backspace poista sana vasemmalle
Ctrl-Delete Option-Delete poista sana oikealle
Ctrl-R Command-Option-F korvata
Ctrl-Shift-R Command-Shift-Option-F korvaa kaikki
Ctrl-Down Command-Down vieritä riviä alaspäin
Ctrl-Up vieritä rivi ylöspäin
Option-PageDown vieritä sivua alaspäin
Option-PageUp vieritä sivua ylöspäin
Ctrl-A Command-A valitse kaikki
Ctrl-Shift-L Ctrl-Shift-L valitse kaikki monivalinnasta
Shift-Down Shift-Down valitse alas
Shift-Left Shift-Left valitse vasemmalle
Shift-End Shift-End valitse rivin loppu
Shift-Home Shift-Home valitse rivin alku
Shift-PageDown Shift-PageDown valitse sivu alaspäin
Shift-PageUp Shift-PageUp valitse sivu ylöspäin
Shift-Right Shift-Right valitse oikealle
Ctrl-Shift-End Command-Shift-Down valitse lopettaaksesi
Alt-Shift-Right Command-Shift-Right valitse rivin loppuun
Alt-Shift-Left Command-Shift-Left valitse rivin aloitus
Ctrl-Shift-P valitse vastaava haarukka
Ctrl-Shift-Home Command-Shift-Up aloita valitsemalla
Shift-Up Shift-Up valitse ylös
Ctrl-Shift-Left Option-Shift-Left valitse sana vasemmalle
Ctrl-Shift-Right Option-Shift-Right valitse sana oikealle
Ctrl-O jaettu rivi
Ctrl-/ Command-/ vaihda kommentti
Ctrl-T Ctrl-T transponoida kirjaimia
Ctrl-Z Command-Z kumota
Alt-Shift-L, Ctrl-Shift-F1 Command-Option-Shift-L, Command-Shift-F1 levittää
Alt-Shift-0 Command-Option-Shift-0 avaa kaikki
Ctrl-Enter Command-Enter siirry koko näyttöön

Koodaus